องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

แจ้งเบาะแส / ศูนย์ดำรงธรรม

หากท่านมีข้อสงสัยแนะนำกรุณาติดต่อ

หมู่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220

โทร. 054-209703

Fax. 054-209703

Email : nasak_2006@hotmail.com